Sídlo spoločnosti:
NOVATEL, s.r.o.
Tomášikova 30
821 01 Bratislava

Poštová adresa:
P.O. BOX č. 1
840 11 Bratislava 411

IČO: 45 639 353
IČ DPH: SK2023069356
Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK6411000000002921840433
E-mail: Novatel@Novatel.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 66244/B.

* Povinné políčka

All Rights Reserved © NOVATEL 2020